ZeroTrace – елиминиране на микрозамърсители

ZeroTrace – елиминиране на микрозамърсители

Целта на този съвместен изследователски проект е да се премахнат микрозамърсителите, като остатъчни лекарства, от битови и промишлени отпадъчни води чрез адсорбционни процеси. Той специално разглежда разработването на нови адсорбционни материали, които могат да бъдат регенерирани на местна основа. ЕнвироХеми ще играе основна роля в концепцията, свързана с регенерирането на адсорбционния материал и ще експлоатира пилотни инсталации с реални потоци отпадъчни води.

www.machwas-material.de/ZeroTrace

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100