Re-Salt - рециклиране на промишлен солеви разтвор

Съвместният изследователски проект Re-Salt търси екологични начини за възстановяване на сол и вода от промишлени отпадъчни води. Това включва отстраняване и концентриране на сол от един от потоците промишлени отпадъчни води на координатора на проекта Ковестро. Като част от този съвместен изследователски проект ЕнвироХеми тества метода за обратна осмоза с високо налягане за енергийно ефективно концентриране на сол и разработва концепция за техническо осъществяване. Това включва проверка на материалите, избор на компоненти и проектиране на пилотна инсталация.

www.bmbf-wave.de

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100