EmiStop – Микропластмаси виндустриалните отпадъчни води

EmiStop – Микропластмаси виндустриалните отпадъчни води

ЕнвироХеми координира съвместния изследователски проект EmiStop, който включва промишлени отпадъчни води, които се изследват за микропластмаси за първи път. Целта е систематично да се класифицират отделните технологии за пречистване на отпадъчни води по отношение на способността им да задържат микропластмаса. Имайки това предвид, ЕнвироХеми провежда подходящи класификационни тестове и идентифицира потенциала за оптимизация по отношение както на дизайна, така и на технологията на процеса. Освен това разработва и внедрява оптимизирана системна технология на тази основа, заедно с флокуланти, предназначени да подобрят възможностите за задържане на микропластмаса на съществуващи и бъдещи технологии за пречистване на отпадъчни води.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100