WaReIp – повторно използване на водата в индустриалните паркове

Съвместният изследователски проект на WaReIp разглежда начини за затваряне на водните цикли в индустриалните паркове. За използване в други производствени съоръжения, в зависимост от изискванията, отпадъчните води, които се събират в индустриалните паркове, се пречистват в подобни на каскади фази на третиране. За тази цел ЕнвироХеми провежда изследвания на електрически задвижвани мембранни процеси за обезсоляване на потоци от отпадъчни води.

www.wareip.de

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100