Станции за неутрализация

В много индустрии и компании неутрализационната инсталация е от жизненоважно значение за пречистването на отпадъчните води

Неутрализиране на отпадъчни води използвайки станции за неутрализация от ЕнвироХеми

В много индустриални сектори и търговски предприятия неутрализационната станция за отпадъчни води е от решаващо значение, тъй като регулаторните органи изискват отпадъчните води, които се заустват към градските канализационни системи или водоприемниците, да бъдат неутрализирани. Следователно стойността на рН трябва да бъде между 6,5 и 9. Стойностите на рН, които се отклоняват от това, могат да увредят микроорганизмите в пречиствателните станции или да доведат до умиране на риби и растения. Киселинните или алкални отпадъчни води се дължат предимно на процесите на пречистване или дезинфекция.

Съвременни станции за неутрализация

Неутрализацията на отпадъчните води с помощта на автоматизирана станция за неутрализация, за да се осигури правилно дозиране на киселини или основи, е проста. Доставяме както компактни инсталации Split-O-Mat® за неутрализиране на отпадъчните води, преди да върнем водата индиректно в околната среда, така и процесите за неутрализиране на отпадъчните води Envochem® като етап на предварителната обработка за по-нататъшно пречистване на отпадъчните води.

Непрекъсната неутрализация на отпадните води на практика

Създадохме автоматична станция за непрекъсната неутрализация на производствени отпадъчни води и измивни води за производител на хранителни добавки, парфюми и аромати в Дортмунд. Като част от обхвата на услугите си ЕнвироХеми кандидатства и за одобрение за изграждане и експлоатация на новите станции, както и тяхната доставка. Непрекъснатата система за неутрализиране на отпадни води е проектирана за капацитет от 300 m³ на ден.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100