NanoPurification - третиране на водата с нанокомпозити

Проектът включва разработване на иновативни материали и процеси за пречистване на процесни и отпадни води, включващи използването на функционални нанокомпозити. Главната цел на NanoPurification беше да се разработят иновативни наномащабни вещества и материали и да се осъществи тяхното прехвърляне в сектора на конвенционалното пречистване и обезвреждане на отпадъчните води. В този контекст за да се създаде високоефективно и многофункционално решение беше разработена система за пречистване на водата, комбинираща наномащабни композитни микрофилтри с UV обеззаразяване. ЕнвироХеми внедри пилотно приложение в сектора на индустриалната вода, в което беше направена нова стъпка в производството на микрофилтри, както и в използването на UV светлина.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100