Социална отговорност

Социална отговорност

Ние изпитваме удоволствие да предаваме част от нашия успех на другите. Да поддържаме социални проекти или да бъдем спонсор на спортни събития или клубове е много важно за нас и за нашите служители. Независимо дали на местно или на национално ниво, социалния ангажимент има много специално значение за ЕнвироХеми и за всички нейни служители.

Поддържани проекти

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100