Образование - инициативата Щралеман

Образование - инициативата Щралеман

„Schlau macht stark“ - "Знанието е сила"

Като член на фондацията Щралеман, ЕнвироХеми подрепя нейната инициативата "Знанието е сила" (Knowledge is power), базирана в провинция Южен Хесен. Целта е да помогне на хората да си помогнат сами, като предостави на децата в региона целеви възможности за образование и професионално обучение. Конкретна подкрепа се предоставя и на проекти по целия свят чрез създаване на училища, детски ясли и центрове за обучение. Подкрепата, която ЕнвироХеми предоставя за инициативата Щралеман, ще бъде фокусирана предимно върху проекти в родния регион, Южен Хесен.

За допълнителна информация за инициативата, моля посетете: www.strahlemann-initiative.de

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100