Ръководството на ЕнвироХеми

Ръководството на ЕнвироХеми

От ляво на дяасно: Д-р Фолкер Олес, Д-р Йорг Карузе (говорител, Петер Лейендекер, Щефан Лечерт

Създаване и внедряване на нови идеи за устойчиво използване на водата

Всеки от ръководството на ЕнвироХеми има своите компетенции. Четиримата членове на борда на управителите перфектно се допълват - всеки има своя област от отговорности и всички заедно имат обща цел: да подпомогнат сътрудничеството и да създат вдъхновяваща атмосфера в компанията. Това е база за генериране на нови идеи и продължаване на рестежа на фимрата, заедно с нейните служители.  

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100