Пречистване на водата

ЕнвироХеми използва иновативни, енергийно ефективни и ресурсоспестяващи процеси за пречистване на водата.

Пречистване на индустриални води използвайки енергиспестяващи технологии I

ЕнвироХеми използва иновативни, енергийно ефективни и ресурсоспестяващи процеси за пречистване на водата. Нашите експерти от отдела за Проучване и Развитие също са на разположение за планиране на проекти и изграждане на станции за пречистване на процесни води, рециклиране на вода и инсталции за пречистване на отпадъчни води.

Устойчиво пречистване на водата с ЕнвироХеми

Значителни икономии на енергия могат да бъдат постигнати с нашите анаеробни системи за пречистване на отпадъчни води Biomar®. Чрез използването на тези биологични станции се добива ценна енергия под формата на биогаз и се оползотворява топлина по време на процеса на третиране на водата.

Пример за екологично съвместимо и икономически изгодно решение за промишлена регенерация на вода е патентован процес на рециклиране, използващ биологични и мембранни техники за промишлени перални съоръжения, през които водата и топлината могат да се рециркулират.

Нашите изпитани и тествани физико-химични компактни инсталации Split-O-Mat® SOM се актуализират непрекъснато по отношение на енергийната технология.

Без значение какви са изискванията към водоподготовката и пречистването на водите, ние определяме в партньорство с вас от какво се нуждаете и разработваме подходяща концепция, планираме технологията на инсталацията, произвеждаме я в производствени съоръжения в Германия и Швейцария и я пускаме в експлоатация с вас.

Ние участваме в редица различни текущи национални и международни изследователски проекти, които имат за цел да разработят нови технологии за ресурсо- и енергоспестяващо третиране на вода.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100