Воден мениджмънт

Водата като ресурс е от решаващо значение за промишлените производствени процеси и от съществено значение за качеството на продукта.

Воден менджмънт от ЕнвироХеми

Водата като ресурс е от решаващо значение за промишлените производствени процеси и от съществено значение за качеството на продукта. Ето защо ние предлагаме на нашите клиенти възможността да се съсредоточат изцяло върху тяхното производство, докато предоставяме нашата услуга Воден мениджмънт от ЕнвироХеми, за да се погрижим за цялата водна технология. По този начин ние се фокусираме върху минимизиране на потреблението на енергия, намаляване на оперативните разходи и спазване на законовите изисквания.

Устойчив воден минджмънт

Третирането на процесните и отпадъчните води е основен проблем в много индустрии. Това изисква пречиствателна станция за отпадни води, проектирана да отговаря точно на вашите изисквания. Нашите експерти по консултации, проектиране, инсталационен инженеринг и експлоатационно упревление предоставят обширни експертни познания, за да ви позволят да се възползвате от ефективен воден мениджмънт. 

Пречистването на водата е само един от важните аспекти. Например пречистването на отпадъчни води чрез рекуперация на топлина може да спести енергия. Ние разработваме перфектното решение с вас за всяко изискване и го интегрираме експертно във вашето производство. Ние надеждно се грижим за сигурната експлоатация и поддръжка на вашите станции за процесни и отпадни води, както и за достигане на необходимото на качество на водата. Воден мениджмънт от ЕнвироХеми означава, че получавате пълна услуга от един източник. Говорете с нас. Заедно ние ще определим идеалния пакет за воден мениджмънт за вас.
 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100