Пречиствателни станции за отпадъчни води

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ЕнвироХеми предлага индивидуални решения за индустриални клиенти от различни браншове на индустрията по целия свят, които биха искали да инсталират високоефективна пречиствателна станция за отпадъчни води.

Пречиствателни станции за отпадъчни води – персонализирани съгласно вашите изисквания

Пречиствателните станции за отпадъчни води от ЕнвироХеми, които са компактни инсталации или персонализирани станции, са съобразени точно с нуждите на клиентите. Този тип пречиствателна станция за отпадъчни води гарантира, че задължителните норми за заустване се достигат безопасно. В същото време проекта е фокусиран върху енергийно ефективни инсталационни технологии и отговорното използване на ресурсите.

ЕнвироХеми има повече от 35 години опит във водоподготовката и пречистването на отпадъчни води. Всички технологии, използвани в нашите пречиствателни станции за отпадни води, са най-съвременни. Ние се считаме за партньор, който не само изгражда базирани на нуждите на клиента инсталации за пречистване на отпадъчни води, но също така е на разположение, за да предостави съвети и услуги през целия период на експлоатация на станцията. 

Нашата компания използва най-съвременните технологии за пречистване на промишлени отпадъчни води. В зависимост от изискванията, нуждите и експлоатационните обстоятелства при пречистването на отпадъчни води се използват следните процеси:

  • Физико-химични процеси
  • Биологични процеси
  • Мембранни процеси
  • Топлинни процеси

Можете да разчитате на експертизата и дългогодишната компетентност на лидер на международния пазар. ЕнвироХеми се превърна в една от най-важните компании в този сектор, като вече е доставила над 30 000 пречиствателни станции на индустриални компании по целия свят и използва собствения си отдел за изследвания и развитие.

Нашите експерти са щастливи да Ви консултират по всички аспекти, свързани с темата „пречиствателни станции“!

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100