Възстановяване на топлина от отпадни види

Устойчивите технологии за процесни и отпадъчни води стават все по-важни за индустриалните клиенти от всички сектори. ЕнвироХеми дава възможност за устойчиво използване на енергията с най-съвременни инсталации за пречистване на отпадъчни води, които намаляват потреблението на енергия чрез възстановяване на топлината.

Третиране на отпадни води с възстановяване на топлина

Устойчивите технологии за процесни и отпадъчни води стават все по-важни за индустриалните клиенти от всички сектори. ЕнвироХеми дава възможност за устойчиво използване на енергията с най-съвременни инсталации за пречистване на отпадъчни води, които намаляват потреблението на енергия чрез възстановяване на топлината. 

Спестяване на енергия чрез използване на възстановяване на топлина от отпадните води

ЕнвироХеми е проектирала ефективни пречиствателни станции за редица приложения, които третират промишлени отпадъчни води в съответствие с индивидуалните изисквания на клиента. Щастливи сме да ви покажем как можете да постигнете възстановяване на топлината и да спестите енергия с нашите инсталации за пречистване на отпадъчни води.

Например индустриалната пералня ЦВС Боко е в състояние да спести 51 милиона литра питейна вода годишно благодарение на технологията за рециклиране на отпадъчни води от ЕнвироХеми. В същото време инсталираната пречиствателна станция за отпадъчни води намалява потреблението на енергия в промишленото перално съоръжение с прибл. 1,9 гигаватчаса годишно, като прави топлинната енергия на водата използваема. 

ЕнвироХеми означава интелигентни решения за рециркулация на вода, които са точно насочени към нуждите на нашите клиенти. Нашият фокус е върху ефективността, рентабилността и устойчивостта.

Използването на енергията от отпадъчни води, получена от възстановяването на топлина, е важен въпрос за ЕнвироХеми. Спестяването на енергия върви ръка за ръка с нашата концепция за устойчиво третиране на промишлени отпадъчни води. Свържете се с нас, ако искате да научите повече!    
 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100