Ултрафилтрация

Ултрафилтрация

Ултрафилтрацията се използва в много различни области и индустриални сектори за третиране на процесни и отпадъчни води. ЕнвироХеми е вашият партньор за надеждни решения за устойчиво пречистване на водата чрез ултрафилтрационни процеси Envopur®.

Утрафилтрация - гъвкава мембранна технолигия

Ултрафилтрацията се използва в много различни области и индустриални сектори за третиране на процесни и отпадъчни води. Енвирохеми е вашият партньор за надеждни решения за устойчиво пречистване на вода с помощта на ултрафилтрационни процеси Envopur®.

Ето няколко примера - тази специална мембранна технология се използва за задържане на биомаса, може да удължи експлоатационния живот на ваните за обезмасляване, прилага се в процесите на рециклиране на отпадъчни води, които се създават чрез вибрационно шлайфане и разделя емулсии масло/вода, като например компресорен кондензат. Това са само няколко приложения, в които процесите на ултрафилтрация Envopur® завършват ефективно и екологично цикъла на водния мениджмънт.  

Уникални характеристики на ултрафилтрацията 

Ултрафилтрацията обикновено се различава от микрофилтрацията по отношение на размера на порите на мембраната, която се използва в модулите. Порите на мембраната са с размери по-малки от 0,1 µm и следователно са по-малки от тези, използвани при микрофилтрацията, но са по-големи от тези, използвани при нанофилтрацията.

Друга допълнителна отличителна черта на ултрафилтрационните мембрани е тяхната асиметрична структура. Мембраната се състои от свободен слой с пори в субмикронната област и порест поддържащ слой, който се използва единствено за опора. Мембраните, използвани при микрофилтрацията, от друга страна, са симетрични и порести, което означава, че ширината на порите в мембраните не се променя.

Процесите, разработени от ЕнвироХеми за ултрафилтрация Envopur®, са проектирани по начин, който правилно разделя уловените от филтърната мембрана замърсители и осигурява оптимални резултати по отношение на третирането на индустриални отпадъчни води.


 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100