Обратна осмоза

Обратна осмоза

Обратната осмоза се използва за много задачи за пречистване на вода в широк спектър от индустрии

Обратната осмоза - гъвкаво третиране на водата

Обратната осмоза се използва за много задачи за пречистване на вода в широк спектър от индустрии. Наред с допълнителните методи за пречистване на вода, ЕнвироХеми  разработва собствен процес за обратна осмоза Envopur® в продължение на много години.

Възможни приложения 

Мембранният процес е инсталиран за обезсоляване на водни подпотоци, които се използват в технологията на процеса. Типичните приложения включват производството на напълно обезсолена вода за използване в топлоцентрали, както и създаването на технологична водна пара, пара за турбини за генериране на енергия и пара за пренос на енергия. Подобни инсталации се използват и за третиране на вода, която се смесва с произведени продукти, т.е. предназначене е за използване като смесена вода или вода за разреждане. Деминерализираната вода (обезсолената вода) се използва и като промивна вода, например в металообработващата промишленост.

Това са само няколко приложения, в които процесите на обратна осмоза Envopur® се използват ефективно и екологично за производство на технологична вода. 

Уникални характеристики на обратната осмоза 

Обратната осмоза е мембранен процес, който може да произведе деминерализирана вода на много надеждна и рентабилна основа. Освен това солите, както и бактериите и вирусите се отделят от водния поток. След това деминерализираната вода може да се използва за  най-различни цели. Ако процесната вода изисква допълнително обезсоляване, може да се инсталира система за обратна осмоза надолу по веригата за допълнителна фаза на адсорбция (електро електродейонизация).

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100