Третиране на процесни води

Третиране на процесни води

ЕнвироХеми е водеща европейска компания за станциии за третиране на процесни и индустриални отпадъчни, водоподготовка и добив на енергия от отпадните води.

Намаляване на разходите и увеличаване на ефективността на третиране на процесни води

ЕнвироХеми е водеща европейска компания за станциии за третиране на процесни и индустриални отпадъчни, водоподготовка и добив на енергия от отпадните води.

Третиране на процесни води от ЕнвироХеми

В зависимост от сертора, има различни изисквания за пречистване на процесните води за индустриалните клиенти:  

  • Надеждно осигуряване на необходимото качество на водата използвана в производството (например деминерализирана вода)
  • Рециклиране на водата и/или ресурсите
  • Намаляване на натоварването върху последващите третиращи стъпки 
  • Минимизиране на експлоатационните разходи чрез ефективна технология  
  • Нулево изпускане на течности

Често има смисъл да се обработват частични потоци от процесните води, за да се получи обратен добив на ресурси от процесните води или да се спести енергия. Експлоатационните разходи могат да бъдат намалени чрез третирането на частични потоци, тъй като третирането на технологичната вода на място в по-малки инсталации се постига чрез ефективни, пестещи ресурси почистващи характеристики.

ЕнвироХеми предоставя най-съвременна, патентована технология за станциите. В зависимост от заданието комбинираме системи за пречистване използвайки биологични и физико-химични процеси, както и мембранна технология.

За комплексни задачи, ние генерираме оптималното инсталационно решение за обработка на процесната вода в нашата вътрешна лаборатория, в нашия технологичен център или  в  някой от нашите пилотни инсталации.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100