Подготовка на процесни води

Подготовка на процесни води

Изискванията към третирането на процесните води може да се различават по отношение на тяхната цел; обаче те имат едно общо нещо: търсенето на оптимално качество на водата. Ние осигуряваме това, като използваме най-съвременна, патентована технология.

Подготовка на процесни води от ЕнвироХеми

Целта на третирането на процеснте вод може да бъде предварителна обработка на водата, рециклиране на вода или възстановяване на ресурси. Ние постигаме тези цели с помощта на интелигентни системи, които са проектирани да бъдат съобразени с изискванията и обстоятелствата на клиента.

Третиране на процесните води с изключителни резултати

Известни международни компании в широк спектър от индустрии вече използват инсталации на ЕнвироХеми по целия свят. Нашите технологии за пречистване на процесните води отговарят на най-високите изисквания за ефективна, екологична и икономически изгодна технология за процесни и отпадъчни води, както и за системи с нулево изпускане на течности.

Ние предлагаме ефективни решения, базирани на нашия над 40-годишен опит в проектирането и изграждането на станции за следните задачи, свързани с третирането на процесни води:

  • Пред-третиране
  • Рециклиране 
  • Обратен добив и генериране на ресурси
  • Нулево изпускане на течности

Във всички области на третиране на просени води ние използваме усъвършенствани компоненти, които сме разработили или тествали сами. За да се осигури безпроблемен процес и високо ниво на ефективност на станцията, система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с DIN EN ISO 9001, гарантира, че се наблюдават както етапът на планиране, така и производството и експлоатацията на системите. Инсталациите за третиране на процесни води са изградени от немски или швейцарски филиали на ЕнвироХеми или негови партньори.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100