Процесни води

ЕнвироХеми доставя станции за третиране на процесни индустриални води по целия свят.

Третиране на процесни води в индустрията

Немската инженерингова фирма ЕнвироХеми доставя щадящи климата и високоефективни технологии за третиране на процесни води, за рециклиране на вода и пречистване на отпадъчни води по целия свят.

Индустриални процесни води 

Водата се използва на различни места при индустриалното производство и третиращите процеси. Преди или след използването на водата, тя трябва да бъде доставена с необходимото качество, подходящи за конкретната операция. Процесната вода се третира за повторна употреба (рециркулация), по-нататъшно приложение (напр. за напояване в сухи райони) или преди да бъде върната директно или индиректно в околната среда.

ЕнвироХеми разработва, произвежда, инсталира и експлоатира станции по поръчка на клиентите. Тези инсталации се използват за подходящо третиране на процесните води, спестяват разходи и са щадящи околната среда.

В зависимост от целта, различни процеси се използват при обработката на тпроцесните води за постигане на следните цели:

  • Водоподготовка за процесите
  • Рециркулация на водата
  • Добив на ресурси
  • Третиране на отпадни води

ЕнвироХеми използва най-съвременна инсталационна технология, както и собствени патентовани процеси за пречистване на процесните води. В зависимост от изискванията на клиента се използват отделни процеси или комбинация от тях.

Доказаните методи за обработка на процесна вода включват:

  • Физико-химични процеси Envochem® 
  • Системи за напорна флотация Flomar® 
  • Мембранни процеси Envopur® 
  • Биологични процеси Biomar® 

Продуктовото портфолио от технологии за процесната вода варира от стандартизирани малки инсталации до персонализирани станции в голям мащаб.

Химикали за ресурсоспестяващо третиране на водата

ЕнвироХеми доставя сложни процеси за третиране на процесните води, както и ефективни химикали за тяхното пречистване. Използват се различни химикали за пречистване на водата в зависимост от използваната водна технология. Чрез използване на оптимизирани инсталации процесната вода може да бъде пречистена, за да се пести енергия и да се спестят разходи. Дори експлоатационните разходи в стари станции се намаляват чрез оптимално подбрани и дозирани химикали за пречистване на водата.

Експертите на ЕнвироХеми с удоволствие ще ви дадат персонализирани съвети.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100