Физико-химично третиране на отпадъчни води

ЕннвироХеми предлага съвременни решения за физико-химично третиране на отпадъчните води, които се изполват в различни брашове на индустрията по целия свят.

Физико-химично третиране на отпадъчни води при използване на съвременни технологии от ЕнвироХеми

Физико-химичното пречистване на отпадъчни води е едно от основните умения на ЕнвироХеми. Ние сме разработили продуктови линии за физико-химично пречистване на отпадъчни води, които са защитени под търговските марки Envochem® и Split-O-Mat®. Продуктовите гами Envochem® и Split-O-Mat® за физико-химично третиране на отпадъчни води са едни от най-ефективните основни технологични процеси за вода и вече са инсталирани в над 1000 станции по света.

ЕнвироХеми предлага най-съвременни физико-химични решения за пречистване на отпадъчни води, които се използват в компании във всички сектори на индустрията по целия свят. Ние предоставяме на компаниите специфични, индивидуални решения за физико-химично третиране на вода или алтернативи с биологични и мембранни технологични процеси, които отговарят на най-високите изисквания към технологиите за отпадъчни води.

Нашите разработки и патентовани станции за физико-химично пречистване на отпадъчни води предлагат на потребителя ефективно, екологично и рентабилно решение за пречистване и третиране на индустриални води. Безпроблемното интегриране на технологиите за физико-химично третиране на отпадъчни води в съществуващи производствени процеси е друг проблем, върху който ЕнвироХеми се фокусира последователно при разработването и инсталирането на пречиствателни станции.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100