Нанофилтрация

Нанофилтрация

Ако отпадъчните води трябва да бъдат щателно пречистени, е необходима мембранна технология, която осигурява филтриране на най-малките частици

Нанофилтрация – мембранна технология с най-фини пори

Ако отпадъчните води трябва да бъдат добре пречистени, е необходима мембранна технология, която осигурява филтриране и на най-малките частици. Нанофилтрацията е ефикасен метод в това отношение, който се използва например за омекотяване на вода или отстраняване на тежки метали и други замърсители от промишлени отпадъчни води. ЕнвироХеми предлага подходящи решения за индустриални приложения.

Нанофилтрация за водоподготовка и третиране на отпадни води

Този ефективен процес на физическо разделяне може да се използва по различни начини и се прилага при водоподготовката и третирането на отпадъчните води, както и във фармацевтичната и химическата промишлености. Текстилната и хранително-вкусовата промишлености са допълнителни области на приложение.

Докато мембраните с големи пори се използват за микрофилтрация, с пори, по-големи от 0,1 микрометра, диаметърът на порите на мембраната за нанофилтрация е дори по-малък от ултрафилтрацията и е най-много два нанометра. В резултат на това се задържат йони и молекули, разтворени във водата, с което се постига много високо качество на водата.

Много добре сме запознати с уникалните характеристики на тази мембранна техника, работеща под налягане. Свържете се с нас, ако имате въпроси относно нанофилтрацията или искате да получите експертен съвет. Нашите експерти ще се радват да отговорят на вашите запитвания. 
 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100