Микрофилтрация

Микрофилтрация

Тази технология за филтриране се използва във всички области, в които отпадъчните води се използват като част от непрекъснато повтарящи се процеси, като процеси на пречистване или повърхностна обработка.

Микрофилтрация - мембранна технология с множество приложения

Тази технология за филтриране се използва във всички области, в които отпадъчните води се използват като част от непрекъснато повтарящи се процеси, като процеси на пречистване или повърхностна обработка. Микрофилтрацията Envopur® от ЕнвироХеми може да се използва рентабилно и да генерира икономически и екологични ползи за клиента.

Микрофилтрация - техника за разделяне

Това е прост процес: цялото съдържание в чистите или отпадъчните води, което е по-голямо от порите на мембраната в микрофилтъра, се задържа от мембраната.

В допълнение към микрофилтрацията е налична и ултрафилтрация. Границата на разделяне е разликата между тези две техники за филтриране: микрофилтрацията се отнася до филтрация, при която порите са по-големи от 0,1 микрометра. От друга страна, размер на порите, по-малък от 0,1 µm, обикновено вече се класифицира като ултрафилтрация. Мембранните пори, използвани в нанофилтрацията, са още по-фини.

ЕнвироХеми предлага различни модули за процеса на микрофилтрация, като тръбни модули за пречистване на отпадъчни води или модули от навити или кухи влакна, които се използват за микрофилтриране на прясна вода или промишлена вода в микро диапазона.

Като се има предвид дългогодишният ни опит в техниките за мембранно разделяне, ще се радваме да споделим нашите експертни познания с вас.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100