Енергия от отпадъчните води

Енергия от отпадъчните води

Намаляването на потреблението на енергия е важен аспект за много компании. При определени условия тези цели могат да бъдат комбинирани в интелигентна концепция за пречистване на отпадъчни води.

Генериране на енергия от отпадъчни води

За да се възползва от потенциала за спестяване чрез третиране на индустриалните води до необходимото качество и същевременно производство на енергия от отпадъчни води, ЕнвироХеми разработва технологии и концепции за оползотворяване на енергия от процесни и отпадъчни води от средата на 90-те години на миналия век. 

Енергийно ефективно и щадящо ресурсите третиране на отпадъчни води 

Намаляването на потреблението на енергия е важен аспект за много компании. При определени условия тези цели могат да бъдат комбинирани в концепция за интелигентно пречистване на отпадъчните води: чрез възстановяване на енергия, рециклиране на водата и минимизиране на разходите за заустване и процеси, при които се получава енергия от отпадъчни води, и по такъв начин оперативните разходи се намаляват значително. Спестяването на изкопаеми горива намалява емисиите на CO2 и в резултат на това също и CO2 отпечатъка на произведените продукти.

Енергия Biomar® от отпадни води

Анаеробният процес Biomar®, при който който може да получи енергия от промишлени отпадъчни води, силно замърсени с органични вещества, е много успешен. По време на процеса на анаеробно биологично разграждане, наред с други неща, се произвежда биогаз, който може да се използва като източник на енергия. Освен това съществуващата топлинна енергия се оплзотворява в процеса. Това пречистване на отпадъчните води с оползотворяване на топлина също допринася значително за пестенето на енергия.

Допълнителна информация по темата е налична в бялата книга на ЕнвироХеми, Пречистване на отпадъчни води в млекопреработвателната промишленост – възстановяване на енергия с помощта на анаеробна технология.

Процесът на анаеробно третиране на отпадъчни води Biomar® за получаване на енергия от отпадъчни води се използва успешно в хранително-вкусовата промишленост, химическата и фармацевтичната промишленост, както и в хартиената промишленост. Ще се радваме да Ви дадем по-подробна информация за възможностите за нейното приложение във вашата компания. 

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100