Вода за котли

Ефективни, стандартни и персонализирани решения за третиране на вода за котли за безпроблемна работа на парогенераторите.

Парата играе важна роля в производството на много индустрии, например като технологична пара, за генериране топлина и дори на енергия. Захранващата вода за котела също играе жизненоважна роля. Само висококачествена и постоянно третирана захранваща вода за котела може да осигури безпроблемната работа на парогенераторите. Експертите на ЕнвироХеми са специалисти в тази област. 

Ние предлагаме решения за третиране на захранваща вода за котли с модулни компоненти, които могат да бъдат проектирани така, че да съответстват на вашата система. Обработката на захранващата вода за котела е специално съобразена с дизайна и номиналното налягане на отделната котелна система, с цел ефективно предотвратяване на натрупването на котлен камък и корозия и поддържане на рециркулацията на захранващата вода за котела възможно най-дълго.

Нашите процеси за третиране на захранваща вода за котли осигуряват безпроблемна работа, която отговаря на специфични изисквания, валидните нормативни документи и разбира се, наличното качество на водата.

ЕнвироХеми предлага алтернативи за рентабилно, екологично обосновано и безопасно третиране на захранваща вода за котли, за да се предотвратят повреди и прекъсвания на работата във вашата инсталация.

 

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100