Отпадни води от изпарителни охладители

Отпадни води от изпарителни охладители

Изпарителните охладители ефективно разсейват топлината. По време на разсейването на топлината чистата вода се изпарява, докато разтворимите соли остават в циркулиращата вода и я сгъстяват.

ЕнвироХеми може да намали отпадните води от изпарителните охладители

Отпадни води от изпарителните охладители и как да ги редуцираме?

Изпарителните охладители ефективно разсейват топлината. За да могат да направят това, те се нуждаят от достатъчно количество прясна вода. Необходимият обем вода по същество се определя от процеса, известен като сгъстяване на циркулационната вода. По време на разсейването на топлината чистата вода се изпарява, докато разтворимите соли остават в циркулиращата вода и я сгъстяват. Тъй като това не може да продължи да функционира безкрайно, част от водата трябва да се смени, като отпадни води отвеждани от системата. Коефициентът на сгъстяване описва степента на концентрация на разтворимите соли във водата след изпаряването на чистата вода.

Най-рентабилният начин за работа с изпарителен охладител е чрез използване на възможно най-високото ниво на сгъстяване и само малки количества отпадъчна вода и вода за допълване. Имайки предвид това, твърде силната концентрация може да доведе до отлагания, причинени от втвърдители, корозия, причинена от неутрални соли като хлориди или сулфати, или утайки от твърди вещества. Внасянето на хранителни вещества също така насърчава растежа на бактерии и водорасли, което също прави води до необходимост от редовно промиване.

Ефективните химикали за третиране могат да редуцират до известна степен неблагоприятните влияния от това концентриране. Видът на инсталацията, изходната вода, външните влияния, режимът на работа и материалите трябва да бъдат взети предвид при избора на химикали за третиране.

Системи за ефективно промиване от ЕнвироХеми

В допълнение към системата трябва да бъдат добавени компоненти, ако операторът иска да намали отпадните води в опит да спести вода. Тези допълнителни части могат да бъдат филтри, физически компоненти или специални инсталации за рециклиране на вода. Те гарантират, че се постига съответствие с предварително определени максимални концентрации на вещества във водата в циркулация.

При работа с парни котли, също се допълва прясна вода, за да се компенсира загубата на вода от изпаряване. Тук отново съдържанието на сол редовно се намалява чрез промиване през клапани и концентрацията се възстановява.
 

Намаляване на отпадните води за риск - не се колебайте да се посъветвате с нас!

ЕнвироХеми предлага широка гама от особено високоефективни химикали за третиране и инсталации за рециклиране на вода, за да се сведат до минимум обемите на отпадните води в изпарителните охладители или парни котли. Това е особено привлекателна опция когато се използва питейна вода за допълване, а отпадните води се заустват към градската пречиствателна станция. Чувствайте се свободни да попитате нашите инженери за приложения за съвет относно товаи води; те могат да ви помогнат да намерите най-доброто възможно решение за вашите нужди.

 

Цикли на концентриране

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100