Усъвършенствани процеси на окисление (AOP)

Усъвършенствани процеси на окисление (AOP)

Усъвършенствани процеси на окисление за елиминиране на силно активни субстанции в отпадъчните води

Силно активни органични вещества, като фармацевтични продукти, биоциди, пестициди и техните метаболити, все повече се откриват в отпадъчните води. В повечето случаи веществата са фармацевтични остатъци. Промишлените отпадъчни води също могат да бъдат замърсени със силно активни вещества. Усъвършенстваното окисляване е процес, който надеждно унищожава тези силно активни вещества и по този начин ги елиминира от отпадъчните води.

ЕнвироХеми използва усъвършенствания процес на окисление в различни окислителни процедури  в своята продуктова гама Envochem® AOP. Процесът включва използването на озон или водороден пероксид, комбиниран с реагент на Фентън или UV лъчение (UV окисление). Реагентът на Фентън  е съединение на сярна киселина, състоящо се от желязна сол – обикновено железен (II) сулфат (FeSO4) – и водороден пероксид, което действа като силен катализатор за окисляване на органичните вещества. UV радиацията превръща водородния пероксид в силно реактивни хидроксилни радикали, които окисляват замърсителите във водата. Замърсителите се превръщат главно във въглероден диоксид, вода и сол. Също така и озона се използва в усъвършенствания процес на окисление, в зависимост от задачата и замърсителите, които трябва да бъдат унищожени в отпадъчните води.

Достигане на нормите за заустване благодарение на усъвършенстваните процеси на окисление

През последните години, например, системите за UV окисление са доказали способността си да унищожават фармацевтични агенти и стават все по-често срещани. Обширните предварителни проучвания в лабораторни или пилотни тестове са предпоставка за добрата и рентабилна ефективнст на AOP, особено в UV системи, които използват водороден пероксид като окислител. Освен активни съставки, фармацевтичните отпадъчни води могат да съдържат различни органични съединения, които могат лесно да бъдат третирани в собствената пречиствателна станция на компанията или общинската пречиствателна станция за отпадни води. В зависимост от силата на общото органично натоварване (ХПК: химическата потребност от кислород), окислителят се консумира все повече от органичните вещества, които всъщност не са предназначени за редукция. Прецизният подбор и комбинация от подходящите източници на UV радиация, дизайнът на преливника на UV реактора, дозировката на оксиданта и продължителността на обработката са важни за добрите и рентабилни AOP.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100