Рециклиране на вода за хотели, развлекателни и търговски центрове

Целта на съвместния изследователски проект KOMPLETT беше децентрализирано високотехнологично рециклиране на вода. Целта на начинанието беше да се пречистват максимално сивата и мръсна вода от къщи, офиси и хотелски комплекси (дори да се третира сивата вода до качество на питейната вода). Технологията на инсталацията, разработена от ЕнвироХеми, беше подложена на множество тестове. Веднъж пречистена, водата се използва повторно в сградите за пране на дрехи, промиване на тоалетни или душове.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100