Проект ReAK - редукция на арсен в медни концентрати

Съвместният изследователски проект ReAK има за цел да направи обезвреждането на минните остатъци по-екологично. В Чили медната руда понякога съдържа големи количества арсен, който може безопасно да бъде включен в стабилни съединения. За да се постигне това обаче, арсенът трябва да бъде окислен от арсен(III) до арсен(V). ЕнвироХеми работи върху екологично чисти и ефективни процеси за тази стъпка на окисляване.

Съвместният изследователски проект ReAK има за цел да направи обезвреждането на минните остатъци по-екологично. В Чили медната руда понякога съдържа големи количества арсен, който може безопасно да бъде включен в стабилни съединения. За да се постигне това обаче, арсенът трябва да бъде окислен от арсен(III) до арсен(V). ЕнвироХеми работи върху екологично чисти и ефективни процеси за тази стъпка на окисляване.

Изследователски проект ReAK: www.reak.info

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100