ESiTI – Пречиствателна станция от бъдещето

Съхранение на енергия, взаимодействащо с техническата инфраструктура между полюсите на производството на енергия и потреблението на енергия: опциите за гъвкавост на енергийните потоци в пречиствателна станция за отпадни води се разглеждат в съвместния изследователски проект ESiTI от техническа, екологична, икономическа и социална гледна точка. Работата на ЕнвироХеми се фокусира върху по-нататъшното развитие на анаеробни биологични процеси по отношение на гъвкава работа и оптимизиран енергиен добив (разграждане при високо натоварване).

http://www.esiti.de

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100