ElektroPapier - електроди на хартиена основа

Разработване на хартиени електроди за микробно електрохимично пречистване на отпадъчни води: ЕнвироХеми е координатор на проекта в съвместния изследователски проект ElektroPapier, който следва подхода за производство на електрическа енергия от микробна активност при разграждането на съставките в отпадъчните води. Целта на проекта е експлоатацията на пилотна инсталация с реални потоци отпадъчни води (битови и промишлени). За да се постигне това, се разработват иновативни електроди на хартиена основа, изследва се производството на микробно електричество и се проектира и изгражда пилотна инсталация с оптимизирани условия на потока, наред с други неща.

www.elektropapier.com

www.machwas-material.de/ElektroPapier

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100