BRAMAR - Презареждане на водоносен хоризонт в Бразилия

BRAMAR е немско-бразилски съвместен изследователски проект, насочен към подобряване на управлението на водата в полусухите райони в Бразилия.

BRAMAR е немско-бразилски съвместен изследователски проект, чиято цел е да подобри управлението на водите в полусухите райони на Бразилия. В този контекст ЕнвироХеми се фокусира върху рециклирането на водата в индустриалното производство. Различни концепции за технологични решения с химично-физични, биологични и мембранни процеси се изследват в лабораторни експерименти в Германия, както и в пилотни инсталации в Бразилия.

www.bramar.net/en/

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100