B-WaterSmart: ускоряване на устойчивото използване на водата в крайбрежните Европейски райони

B-WaterSmart: ускоряване на устойчивото използване на водата в крайбрежните Европейски райони

ЕнвироХеми ГмбХ е част от груповия проект „B-WaterSmart: Ускоряване на устойчивото използване на водата в крайбрежните Европейски райони“ и пое отговорност за изграждането, експлоатацията и оптимизирането на пилотна инсталация, която да третира водните пари до достигане на качество на водата, съответстващо на това, което се изисква за питейната вода .

В течение на три години в млекопреработвателно предприятие в Северна Германия ще бъдат анализирани различни технологии за пречистване, като мембранни технологии, какот и различни биологични процеси за третиране на процесни и отпадъчни води.

Проектът е част от HORIZON 2020, най-голямата програма за научни изследвания и иновации, стартирана някога от Европейския съюз.

Уебсайта на изследователския проект: www.b-watersmart.eu

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100