AquaFit4use - Рециклиране на частични потоци от отпадъчни/технологични води

Това е Европейски проект за устойчиво използване на водата в индустрията. Като част от съвместния изследователски проект „AquaFit4use“ бяха предприети изследвания за рециклирането на потоци от отпадъчни води и частични потоци от технологични води в различни контексти на промишлено производство с интензивно използване на вода, като хартиената промишленост, но също така и хранителната и текстилната индустрии. Бяха създадени междуиндустриални вериги на процеси за рециклиране на вода и бяха разработени нови технологични решения за водата. Основният приоритет беше надеждността на включените процеси, като се вземат предвид разходите в съответните сектори. Задачите включваха интензивни лабораторни изследвания на избрани технологии за рециклиране, както и проверка на включените процеси и оптимизация в пилотен мащаб.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100