Нашите мисия и ценности

Нашите мисия и ценности

Нашата мисия

Ние даваме възможност за устойчиво и ефективно използване на водата.

Чрез холистични решения, ние подпомагаме нашите клиенти и защитаваме какато човечеството , така и природата. 

Нашите ценности

Устойчивост

Ние предлагаме устойчиви и ефективни решения, пречиствателни станции и услуги за да преодолеем предизвикателствата при водоподготовката и третирането на отпадъчните води и да защитим и запазим околната среда и водните ресурси за бъдещите поколения. 

Любопитство

Ние сме отворени към иновативни и "нетрадиционни" решения и нови подходи, които са в съответствие с нашата мисия. 

Почтеност 

Ние отговаряме на най0високите етични стандарти. Ние поемаме пълна отговорност за нашите ангажименти и насърчаваме другите да се предържат към своите. Ние сме прозрачни, надеждни, коректни и честни. 

Екипна работа

Ние даваме най-доброто от себе си, избягваме егоизма и работим упорито с емпатия и доверие. 

Сърдечност

Ние приветстваме всичко, което ни прави хора.

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100