Офиси & Контакт

Ние доставяме нашите станции за водоподготовка, рециркулация на водата и третиране на отпадъчни води по целия свят. Това се отнася също така и за нашите модулни системи EnviModulе.

ЕнвироХеми по света

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100