Правилната технология на водата при комбиниране на шоколад с плодове

ЕнвироХеми адаптира технологията за пречистване на отпадъчни води към променените производствени отпадъчни води.

Отпадъчните води варират в зависимост от това какво се произвежда. Производител на плодови препарати добави шоколад към своята гама от вкусове – като по този начин добави мастни компоненти към своите отпадъчни води. Резултатът беше предизвикателство, което реши да преодолее с експертния опит на ЕнвироХеми.

Плодовият концентрат е основна част от много храни. Поради това повечето производители на кисело мляко например не произвеждат собствен плодов концентрат, а го набавят от специализирани производители.

Анаеробна пречиствателна станция за отпадъчни води Biomar от ЕнвироХеми пречистваше отпадъчните води, генерирани от производител на плодови препарати в продължение на 15 години, като по този начин гарантира надеждно достигане на законовитре норми за заустване на отпадъчни води. По този начин се произвеждат до 3000 кубични метра биогаз дневно, който компанията използва за производство на пара.

Когато ароматът stracciatella беше добавен към гамата от продукти, съставът на отпадъчните води също се промени. В този случай отпадните води съдържат до 500 mg/l повече мазнини или липофилни вещества. Тъй като тази смес е доста необичайна за производител на плодови препарати, той също има по-малко опит в процеса в тази област. В края на краищата мазнините могат да затруднят работата на съществуващата станция за биологични отпадъчни води, тъй като тя не е проектирана за тази цел. 

В този случай най-ефективното решение беше допълнителн третиращо стъпало: напорна флотационна инсталация на Flomar. Тази серия е особено подходяща за пречистване на отпадъчни води с високо съдържание на мазнини, освен това е компактна и пести място. ЕнвироХеми интегрира етапа на предварителна обработка в съществуващата инсталация по време на текущата експлоатация – важно изискване на клиента.

В резултат на това компанията вече разполага с устойчиво решение за пречистване на своите производствени отпадъчни води. Процесът на биологично третиране на отпадъчни води генерира биогаз, който значително намалява търсенето на първична енергия и подобрява въглеродния  отпечатък. В същото време процедурата за отделяне на утайките от отпадъчните води е проектирана по такъв начин, че да се произвежда възможно най-малко утайки, като по този начин се оптимизират разходите за обезвреждане.

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100