EnviroWater Group – експерти за устойчиво използване на вода

Мрежата от експерти, специализирана в устойчивото и ефективно използване на водата

От есента на 2021 ЕнвироХеми и нейните дъщерни дружества ЕнвироФАЛК от Германия и ЕнвироПроцес от Скандинавия, както и други европейски компании, създадоха експертна мрежа под марката ЕнвироУотър Груп, специализирана в устойчивото и ефективно използване на водата. Дълго преди това обаче компаниите са работили заедно за реализиране на проекти за клиенти от търговията и индустрията. 

ЕнвироХеми проектира, изгражда и експлоатира инсталационни решения за пречистване на вода за охлаждане и отпадъчни води и за повторно използване на отпадните води и предлага широка гама от услуги в допълнение. ЕнвироФАЛК проектира и изгражда инсталации за водоподготовка, третиране на процесни води и свръхчиста вода и предлага широка гама от услуги, като регенериране на йонообменни смоли. ЕнвироПроцес предоставя водни технологии за спа центрове и водни паркове.

Компаниите от групата ЕнвироУотър могат да използват дългогодишен опит в индустрията и богатство от технологични познания и да предоставят холистични, спестяващи ресурси и енергийно ефективни решения за пречистване на водата. По този начин те обхващат целия жизнен цикъл на станцията. Експлоатационните разходи се вземат предвид от самото начало, например като се вземе предвид оползотворяването или повторното използване на остатъчните материали.

За компаниите мрежата от експерти на ЕнвироУотър Груп предлага предимството, че един партньор реализира пълния обхват от оперативна водна технология, като същевременно може да използва целия опит на групата. ЕнвироУотър Груп изпълнява проекти в Европа и по света със своята работна сила от 975 служители.

 

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100