Rauch Servië vertrouwt op afvalwaterbehandeling en service van EnviroChemie

EnviroChemie installeert een Flomar® dissolved air flotation-installatie en de complete doseer- en regeltechniek in een nieuw gebouw.

Rauch, een wereldwijde producent van vruchtensappen, heeft geïnvesteerd in een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie op zijn Servische locatie in Koceljeva, 80 km van Belgrado, die op betrouwbare wijze voldoet aan de vergunningswaarden voor indirecte lozing. Rauch Servië produceert vruchtensappen en halffabrikaten voor lokale en internationale klanten.

De door EnviroChemie ontworpen Flomar® dissolved air flotation-installatie en de complete doseer- en regeltechniek werden geïnstalleerd in een nieuw gebouw. Het afvalwater van de fruitverwerking wordt naar de flotatie-installatie gevoerd vanuit een beluchte meng- en vereffeningstank. Met de geïnstalleerde installatietechnologie worden het chemisch zuurstofverbruik (COD) en het biologisch zuurstofverbruik (BOD) van het afvalwater betrouwbaar teruggebracht tot de vereiste effluentwaarden en worden vaste stoffen afgescheiden. De installatie is ontworpen voor een capaciteit van 50 kubieke meter per uur.

"Namens Rauch Servië en mijzelf wil ik het team van EnviroChemie bedanken voor hun toewijding en harde werk. Als mij wordt gevraagd naar een bedrijf dat goede afvalwaterzuiveringsinstallaties implementeert, zal ik EnviroChemie met plezier aanbevelen", zegt Dipl.-Ing. Ljiljana Pavlović, Cold Storage Manager bij Rauch Servië.

De experts van EnviroChemie zorgen voor de mechanische en elektrische service. Zij zorgen ook voor de jaarlijkse procestechnische inspectie van de fabriek. Voor de optimale werking van de waterzuiveringsinstallatie koopt de vruchtensapproducent ook waterchemicaliën van EnviroChemie.

Een Flomar® flotatie-installatie is het belangrijkste onderdeel van de afvalwaterbehandeling.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405