Leica Microsystems verlaagt bedrijfskosten met efficiënte afvalwaterbehandeling

Leica Microsystems verlaagt bedrijfskosten met efficiënte afvalwaterbehandeling

De nieuwe oplossing van de installatie vermindert de hoeveelheid te verwijderen afval en dus ook de afvoerkosten.

Voor Leica Microsystems in Wetzlar, Duitsland, een marktleider op het gebied van de vervaardiging van lichtmicroscopen, objectglaasjes en aanverwante producten, heeft EnviroChemie een nieuwe grondstofzuinige afvalwaterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd voor de behandeling van afvalwater dat zware metalen bevat, afkomstig van de productie van optisch glas. De nieuwe installatie vervangt een oude installatie, verhoogt de verwerkingscapaciteit van de afvalwaterzuivering en maakt de technologie van de installatie gemakkelijker te bedienen.

Eerst heeft EnviroChemie in zijn eigen afvalwaterlaboratorium een duurzaam installatie- en behandelingsconcept ontwikkeld. In plaats van het afvalwater voortdurend via een microfiltratie-installatie te concentreren, zoals vroeger het geval was, wordt het afvalwater nu met een compacte Split-O-Mat-installatie chemisch-fysisch behandeld met inachtneming van de vereiste grenswaarden en kan het vervolgens in het afvalwaterriool worden geloosd.

De compacte Split-O-Mat SOM-installatie die voor dit doel was ontworpen, werd snel ter plaatse in gebruik genomen zonder onderbreking van de productie. De afvalwaterzuivering is volledig geautomatiseerd en eenvoudig te bedienen met een touch-screen scherm met visualisatie. De hoeveelheid af te voeren afval en dus ook de afvoerkosten worden aanzienlijk beperkt.

Het dienstenpakket van EnviroChemie omvat ook de levering van waterchemicaliën uit eigen productie welke zijn afgestemd op het behandelingsproces, ondersteuning bij het opstellen van de vergunningsdocumenten en klantenservice voor de lopende exploitatie.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405