EnviroChemie bouwt modulaire afvalwaterzuivering voor Clariant's innovatieve sunliquid® cellulose-ethanolfabriek

EnviroChemie bouwt modulaire afvalwaterzuivering voor Clariant's innovatieve sunliquid® cellulose-ethanolfabriek

Biobrandstof uit stro - EnviroChemie levert modulaire afvalwaterzuivering voor Clariant's sunliquid® cellulose-ethanolfabriek in Roemenië

Voor het Zwitserse chemiebedrijf Clariant ontwerpt, bouwt en installeert EnviroChemie een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het zuidwesten van Roemenië en neemt deze in bedrijf. Het is de bedoeling het procesafvalwater van de productie van cellulose-ethanol in de nieuw gebouwde fabriek te behandelen tot directe lozingskwaliteit. De modulaire waterzuiveringsinstallatie biedt de klant ook flexibiliteit in geval van productie-uitbreiding of verandering van locatie.

EnviroChemie is er trots op dat zij met haar afvalwaterzuivering een bijdrage kan leveren aan het succes van dit innovatieve project van Clariant. Clariant bouwt momenteel een productie-installatie waarin jaarlijks meer dan 250.000 ton stro zal worden verwerkt tot 50.000 ton cellulose-ethanol met behulp van de gepatenteerde sunliquid®-technologie van het bedrijf. Het innovatieve proces maakt het mogelijk landbouwresidu om te zetten in een klimaat-neutrale, geavanceerde biobrandstof. Het geproduceerde sunliquid® cellulose-ethanol bespaart ongeveer 95% van de CO2-uitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen.

In de EnviroChemie-installatie worden de verschillende proces-afvalwaterstromen van de productie van cellulose-ethanol in fasen behandeld. Voorafgaand aan het ontwerp van de installatie heeft EnviroChemie hieromtrent uitvoerige studies verricht met procesafvalwater van de sunliquid®-demonstratiefabriek van Clariant in Straubing. Door het gebruik van een combinatie van verschillende procedés wordt voldaan aan de strikte waarden voor directe lozing.

Voor Clariant was het modulaire ontwerp van de installatie een belangrijk criterium. Dit zorgt ervoor dat voor toekomstige productie-installaties van sunliquid® cellulose-ethanol het ontwerp en de werking van de installatie zo eenvoudig mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Naast korte ontwerp- en projecttijden kunnen de voorgemonteerde installatiedelen in de modulecellen flexibel naar verschillende locaties worden getransporteerd en snel in bedrijf worden gesteld. Synergiën en ervaring uit eerdere projecten kunnen zo optimaal worden benut en de complexiteit van het project kan worden verminderd. Een beproefd behandelingssysteem voor het afvalwater is dan beschikbaar voor toekomstige projecten voor de productie van cellulose-ethanol volgens dit proces.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405