Contract voor duurzame behandeling van zuivelafvalwater

EnviroChemie behandelt het afvalwater van de Algerijnse zuivelfabriek Laiterie Soummam zodat het water kan worden hergebruikt en het ontwaterde slib als meststof kan worden gebruikt.

EnviroChemie behandelt het afvalwater van de Algerijnse zuivelfabriek Laiterie Soummam zodat het water kan worden hergebruikt en het ontwaterde slib als meststof kan worden gebruikt.

Eerder dit jaar kreeg EnviroChemie van Laiterie Soummam, het grootste zuivelbedrijf van Algerije, opdracht voor het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van een duurzame zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van het bedrijf. Laiterie Soummam produceert UHT-melk, yoghurt, verse kaas en smeltkaas.

Ongeveer 5.000 kubieke meter afvalwater per dag wordt aëroob behandeld met een Biomar OBR-installatie, zodanig dat veilig aan de Algerijnse grenswaarden wordt voldaan en het rechtstreeks in de rivier de Soummam kan worden geloosd. Ongeveer de helft van het behandelde afvalwater wordt gebruikt voor irrigatie van de buitenfaciliteiten van de zuivelfabriek.

Het gegunde contract omvat ook slibbehandeling met ontwatering via decanters. Het ontwaterde slib wordt gebruikt als meststof in de landbouw.

De nieuwe waterzuiveringsinstallatie met hergebruik van water moet medio 2023 in gebruik worden genomen.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405