NanoPurification - Waterbehandeling door middel van nanocomposieten

Ontwikkeling van innovatieve materialen en procedé’s voor de behandeling van water en afvalwater door middel van functionele nanocomposieten. 

Ontwikkeling van innovatieve materialen en procedé’s voor de behandeling van water en afvalwater door middel van functionele nanocomposieten. Het globale doel van NanoPurification was de ontwikkeling van nieuwe materialen op nanoschaal en hun introductie in de traditionele branche van waterzuivering en de verwerking van afvalwater. In dit kader werd een waterzuiveringssysteem ontwikkeld, dat dankzij de combinatie van composiet microfilters op nanoschaal en UV-decontaminatie hoogefficiënt en multifunctioneel is. EnviroChemie realiseerde een piloottoepassing in de industriële waterbranche, waarbij zowel bij de productie van de microfilters als bij de inzet van UV-LEDs onbekend terrein werd verkend.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405