Omkeerosmose

Omkeerosmose

Omkeerosmose wordt in de meest uiteenlopende branches benut voor tal van taken om water te zuiveren.

Omkeerosmose – Veelzijdig inzetbaar in de waterzuivering

De omkeerosmose wordt in de meest uiteenlopende branches benut voor tal van taken om water te zuiveren. EnviroChemie kiest naast andere methodes voor de waterzuivering al vele jaren voor het zelf ontwikkelde Envopur® omkeerosmose procedé.

Toepassingsmogelijkheden

Het membraanprocedé wordt bijvoorbeeld ingezet voor de ontzilting van waterstromen, die worden gebruikt in de procestechniek. Typische toepassingen zijn de productie van volledig gedemineraliseerd water voor de inzet in thermische installaties en voor het genereren van proceswaterdamp, stoom voor turbines om stroom op te wekken, en stoom om energie over te dragen. Zulke installaties worden ook ingezet om water te zuiveren dat wordt vermengd met gefabriceerde producten, dus moet dienen als meng- of verdunningswater. VE-water (volledig gedemineraliseerd water) wordt ook gebruikt als spoelwater, bijvoorbeeld in de metaalverwerkende industrie.

Dit zijn maar enkele toepassingsgebieden, waar het Envopur® omkeerosmose procedé economisch en ecologisch wordt ingezet om proceswater te produceren.

De bijzonderheden van de omkeerosmose

De omkeerosmose is een membraanprocedé, waarmee VE-water op een zeer betrouwbare en rendabele basis kan worden geproduceerd. Naast zouten worden ook bacteriën en virussen gescheiden van de waterstroom. Daarna staat het VE-water voor omvangrijke en zeer uiteenlopende toepassingen ter beschikking. Als een nog grondigere demineralisering van het proceswater nodig is, dan kan na de omkeerosmose nog een andere zuiveringstrap (EDI, elektrode-ionisatie) worden geïnstalleerd.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405