ElektroPapier - Op papier gebaseerde elektroden

Ontwikkeling van op papier gebaseerde elektroden voor de microbiële elektrochemische reiniging van afvalwater.

Ontwikkeling van op papier gebaseerde elektroden voor de microbiële elektrochemische reiniging van afvalwater. EnviroChemie is projectcoördinator in het geïntegreerde onderzoeksproject ElektroPapier, waarin de aanzet tot de winning van elektrische energie uit de microbiële activiteit bij de afbraak van stoffen in afvalwater wordt geëxploreerd. Doel van het project is de inzet van een pilootinstallatie met echte afvalwaterstromen (gemeentelijk en industrieel). Daarvoor moeten onder andere nieuwe, op papier gebaseerde elektroden ontwikkeld, de microbiële stroomproductie onderzocht en een pilootinstallatie met geoptimaliseerde stromingsvoorwaarden geconcipieerd en gebouwd worden.

www.elektropapier.com 

www.machwas-material.de/ElektroPapier

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405