BRAMAR - Brazil Managed Aquifer Recharge

BRAMAR is een Duits-Braziliaans geïntegreerd onderzoeksproject, waarbij het watermanagement in semi aride gebieden in Brazilië moet worden verbeterd.

BRAMAR is een Duits-Braziliaans geïntegreerd onderzoeksproject, waarbij het watermanagement in semi aride gebieden in Brazilië moet worden verbeterd. EnviroChemie focust daarbij op waterrecycling in de industriële productie. Daarbij worden in laboratoriumproeven in Duitsland en pilootinstallaties in Brazilië verschillende concepten met chemisch-fysische, biologische en membraantechnische processen onderzocht.

www.bramar.net/en/

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405