AquaFit4use - Recycling van deelstromen afvalwater/proceswater

In het geïntegreerde onderzoeksproject AquaFit4use werd de recycling van deelstromen afvalwater en proceswater in verscheidene waterintensieve industriële productiesectoren zoals de papierindustrie, maar ook de levensmiddelen- en de textielindustrie, bestudeerd.

In het geïntegreerde onderzoeksproject AquaFit4use werd de recycling van deelstromen afvalwater en proceswater in verscheidene waterintensieve industriële productiesectoren zoals de papierindustrie, maar ook de levensmiddelen- en de textielindustrie, bestudeerd. Daarbij werden industrie-overkoepelende procesketens voor de waterrecycling uitgewerkt en nieuwe oplossingen in de watertechnologie ontwikkeld. Prioriteit was de betrouwbaarheid van de ingezette processen rekening houdend met het kostenplaatje voor de betrokken branches. De werkzaamheden omvatten intensieve laboratoriumstudies naar geselecteerde recycling technologieën en het aantonen dat de processen werkten, en de optimalisering daarvan op pilootschaal.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405