AKIZ - Geïntegreerd afvalwaterconcept voor industriezones

Aan de hand van het voorbeeld van de industriezone Tra Noc, Vietnam werden in het geïntegreerde onderzoeksproject AKIZ voor Vietnam solide concepten voor watertechnologie uitgewerkt om de afvalwaterproblemen van industriële bedrijven die water lozen het hoofd te bieden.

Aan de hand van het voorbeeld van de industriezone Tra Noc, Vietnam werden in het geïntegreerde onderzoeksproject AKIZ voor Vietnam solide concepten voor watertechnologie uitgewerkt om de afvalwaterproblemen van industriële bedrijven die water lozen het hoofd te bieden. Het belangrijkste oogmerk lag op de aanpassing van de nieuwe watertechnologieën aan lokale behoeften door middel van vereenvoudigde bedieningsconcepten en robuuste componenten. EnviroChemie heeft daarbij op pilootschaal een installatie voor de terugwinning van waardevolle stoffen door middel van membraantechniek ontwikkeld en gerealiseerd. De pilootinstallatie werd succesvol ter plaatse in Vietnam ingezet.

www.akiz.de

www.germanwaterpartnership.de

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405