ESiTI – Installatie voor de behandeling van afvalwater van de toekomst

IEnergiereservoirs in de interactie met technische infrastructuur in het spanningsveld van energieopwekking en -verbruik: in het geïntegreerde onderzoeksproject ESiTI worden mogelijkheden voor de flexibilisering van de energiestromen van een zuiveringsinstallatie onderzocht met het oog op technische, ecologische, economische en maatschappelijke aspecten

Energiereservoirs in de interactie met technische infrastructuur in het spanningsveld van energieopwekking en -verbruik: in het geïntegreerde onderzoeksproject ESiTI worden mogelijkheden voor de flexibilisering van de energiestromen van een zuiveringsinstallatie onderzocht met het oog op technische, ecologische, economische en maatschappelijke aspecten. EnviroChemie werkt in het middelpunt aan de verdere ontwikkeling van anaerobe biologische procedé’s met het oog op flexibele processen en geoptimaliseerde benutting van energie (hogelast vergisting).

www.esiti.de

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405