Zero Liquid Discharge (ZLD)

Zero Liquid Discharge (ZLD)

Zero Liquid Discharge is een alternatief wanneer water schaars is, er geen verwerkingsmogelijkheden bestaan of als er hoge eisen worden gesteld aan de afvoer.

Zero Liquid Discharge (ZLD) - Productie zonder afvalwater

Mogelijk, maar niet altijd zinvol

Het thema van de toekomst, Zero Liquid Discharge, komt in tal van regio’s in toenemende mate in de focus van ondernemingen te staan. Omdat bijvoorbeeld in hun productievestigingen watergebrek heerst, er beperkingen zijn opgelegd aan het afvoeren van water of omdat hulpbronnen moeten worden ontzien.

De productie zonder afvalwater is dankzij een combinatie van verschillende procedé’s voor de behandeling van afvalwater van EnviroChemie mogelijk, loont zich economisch, maar dit alleen onder bepaalde randvoorwaarden. Water is in de productie nodig op veel plaatsen. Maar om het even of het wordt ingezet voor bijvoorbeeld het reinigen van de installaties, voor de koeling of voor het oplossen van stoffen, in de regel moet het daarna worden behandeld. De vraag luidt daarbij: Hoe ver? „Technisch is het natuurlijk mogelijk dat er geen afvalwater overblijft“, zegt Elmar Billenkamp, expert bij EnviroChemie voor Zero Liquid Discharge. Zo kan afvalwater met een combinatie van verschillende procedé’s van EnviroChemie zo ver worden voorbehandeld, dat het volledig verdampt, en achtergebleven vaste stoffen gerecycled of verwerkt kunnen worden. Of het wordt zo gezuiverd, dat in plaats van afvalwater alleen slib of pekel overblijft als reststoffen.

Afvoerbeperkingen geven de doorslag

In vele productievestigingen moeten dringend alternatieve oplossingen voor het afvalwater worden gevonden: bijvoorbeeld omdat de lokale riolering niet kan worden gebruikt of omdat er gewoonweg geen riolering is. In andere productievestigingen is de afvoer aan banden gelegd door richtlijnen van overheidswege. In al deze gevallen loont het zich om na te denken over de oplossing Zero Liquid Discharge.

ZLD en waterschaarste: waar Zero Liquid Discharge zinvol is

Een andere belangrijke drijfveer voor ondernemingen om zich uiteen te zetten met het thema ZLD is waterschaarste. „Waar water goedkoop en vrij beschikbaar is, speelt Zero Liquid Discharge in de regel geen rol. In regio’s waar water een kostbare hulpbron is, loont het zich vaak om de waterkringloop te sluiten“, aldus Billenkamp. In een solaire fabriek in Qatar wordt het zouthoudend afvalwater bijvoorbeeld zo lang gezuiverd, tot het kan worden hergebruikt voor koelsystemen, irrigatie of reinigingsdoeleinden. De achtergebleven rest kan zonder bezwaar naar de zee worden geleid.

Onafhankelijkheid van richtlijnen

In andere gevallen willen ondernemingen zich met een productie zonder afvalwater onafhankelijk maken van beslissingen van de overheid. Zo heeft een automobielfabrikant in zijn fabriek voor motoren in Kazachstan voor zijn oliehoudende afvalwater voor een Zero Liquid Discharge oplossing gekozen, omdat hij de kosten voor de behandeling van afvalwater onder controle wilde houden.

Bescherming van het milieu dankzij ZLD

Ook de bescherming van het milieu speelt een rol voor het realiseren van ZLD. „De motivatie wordt in deze gevallen vaak ingegeven door interne richtlijnen van de onderneming om milieudoelstellingen te halen, maar ook omdat ze bepaalde certificaten voor hun productievestigingen willen krijgen“, weet Billenkamp. Een cosmetica fabrikant streefde met zijn fabriek in Mexico een LEED-certificaat van het hoogste niveau Platina na. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een internationaal erkend systeem voor de classificatie van gebouwen. Voor een innovatief systeem voor de behandeling van afvalwater zijn er pluspunten, die met behulp van de technologieën van EnviroChemie kunnen worden verzameld.

De genoemde voordelen verduidelijken hoe verschillend de randvoorwaarden voor een productie zonder afvalwater kunnen zijn. En ze laten ook zien, dat bij ZLD het ‘Zero’ niet per se nul inhoudt. Soms blijven er vloeistoffen achter, soms vaste stoffen. „Het afvalwater lost zich uiteindelijk niet gewoon op. Waarover men daarom altijd ook goed moet nadenken, is wat er met de afgescheiden stoffen gebeurt“, geeft Billenkamp te denken. De vaste stoffen zouden bijvoorbeeld kunnen worden verbrand voor de energiewinning. Dan ontstaat uit ‘Zero’ zelfs een plus.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405