Waterterugwinning

Waterterugwinning

Met innovatieve membraantechniek voor waterrecycling in industriële processen dringen ondernemingen energiekosten terug. EnviroChemie reikt u passende oplossingen aan.

Waterterugwinning in de industrie – Kostenbesparend en energie-efficiënt

Naast de zekere beschikbaarstelling van vereiste waterkwaliteiten voor de industriële productie is het tegenwoordig voor ondernemingen alsmaar belangrijker om bedrijfskosten terug te dringen en duurzame oplossingen voor de terugwinning van water te installeren.

Envopur® membraaninstallaties voor de waterterugwinning

De kosten van vers water en energie stijgen net zo gestaag als de verwerkingskosten voor af te voeren afvalwater. EnviroChemie levert voor industriële klanten uitgekiende installaties, waarmee de vereiste waterkwaliteit betrouwbaar ter beschikking kan worden gesteld. Deze systemen dienen voor de waterzuivering, de waterrecycling en voor de behandeling van afvalwater.

Water recyclen voor duurzame productie

Bij Envopur® oplossingen voor installaties om water terug te winnen worden de verschillende watertemperaturen in het proces benut om warmte terug te winnen. De warmteterugwinning met een afvalwaterinstallatie op maat maakt een duidelijke besparing van energie- en bedrijfskosten mogelijk.

Bij grote wasserijen kunnen bijvoorbeeld door de Envopur® recycling van het waswater enorme hoeveelheden water en warmte-energie opnieuw worden gebruikt. De investering in de waterrecycling techniek loont zich zo binnen korte tijd, omdat veel vers water en energie worden bespaard.

EnviModul modulaire installaties voor waterrecycling

De EnviModul installaties voor waterrecycling vormen een effectieve oplossing voor de afscheiding van opgeloste en onopgeloste stoffen dankzij een procestechnische combinatie van Envopur® membraan scheidingsprocedé’s. Eerst worden door de inzet van ultrafiltratiemembranen colloïdale en onopgeloste stoffen afgescheiden. Daarna vindt een ontzilting van het ultrafiltraat plaats met behulp van omkeerosmose membranen. Het in de installatie voor de reiniging van afvalwater gezuiverde water kan voor verschillende doeleinden worden hergebruikt, bijvoorbeeld:

  • proceswater
  • reinigingswater
  • ketelvoedingswater
  • navoeding van koelwater
  • irrigatie

Wanneer u geïnteresseerd bent in hulpbronnenefficiënte, milieuvriendelijke en waterbesparende installatietechniek voor de waterterugwinning in de industrie, dan geven wij u graag persoonlijk advies.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405