Waterreiniging

Wij stellen normen in de energie en hulpbronnen besparende waterreiniging en zuivering van afvalwater in de industrie.

Industriële waterreiniging met energiebesparende technologieën

EnviroChemie zet voor de waterreiniging innovatieve, energie-efficiënte en hulpbronnen besparende procedé’s in. Bij de uitwerking van het project en bij de bouw van installatiesystemen voor de zuivering van proceswater, waterrecycling en de behandeling van afvalwater staan onze vaklui uit de eigen afdeling onderzoek en ontwikkeling ter beschikking.

Duurzame waterreiniging met envirochemie

Duidelijke energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd met onze Biomar® anaerobe reinigingssystemen voor afvalwater. Met deze biologische installaties lukt het om in het kader van de waterreiniging waardevolle energie in de vorm van biogas te winnen en warmte terug te winnen.

Een voorbeeld van ecologisch en economisch zinvolle oplossingen voor de waterterugwinning in de industrie is een gepatenteerd membraantechnisch-biologisch recyclingprocedé voor grote wasserijen, waardoor water en warmte kunnen worden teruggeleid.

Ook onze beproefde chemisch-fysische compacte installaties Split-O-Mat® SOM worden continu energietechnisch geoptimaliseerd.

Volledig om het even welke eisen worden gesteld aan de reiniging van afvalwater en water, wij stellen samen met u de behoefte vast en ontwikkelen een passend concept, plannen de installatietechniek, fabriceren alles in productievestigingen in Duitsland en Zwitserland, en nemen de installaties samen met u in bedrijf.

Wij participeren voortdurend in verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten, die de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de hulpbronnenefficiënte en energiebesparende waterreiniging of -zuivering beogen.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405